Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 02-08-2021.

Deze website voldoet aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Toegankelijkheid

In juli 2021 is door een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht of www.wegwijzerparticipatie.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hieruit is gebleken dat de website aan alle toegankelijkheidseisen uit de WCAG 2.1 voldoet. Download Rapportage toegankelijkheid Wegwijzer Participatie WCAG 2.1 niveau AA of bekijk de toegankelijkheidsverklaring.

Vragen?

Heb je problemen met de toegankelijkheid van deze website? Stuur ons dan een e-mail naar: contractmanagementweni@tilburg.nl

Meer informatie over digitale toegankelijkheid >