Hulp en advies om beter rond te komen

1. Wat is het?

Lukt het je niet om elke maand rond te komen? Het kan zijn dat je geen gebruik maakt van de inkomensregelingen waar je misschien wel recht op hebt. Door dit wel te doen krijg je mogelijk wat meer financiële ruimte. Een verbindende schakel kan je hierbij helpen.

Op basis van je inkomen kijkt de verbindende schakel op welke van  deze regelingen je recht kunt hebben:

  • Toeslagen van de belastingdienst
  • Kwijtschelding van gemeentebelasting
  • De Meedoenregeling van de gemeente
  • De collectieve zorgverzekering

Een ‘verbindende schakel’ is een medewerker van de Toegang Tilburg. De Toegang Tilburg is er voor al je vragen over zorg en ondersteuning. Dus ook als je problemen hebt op andere gebieden in je leven kun je contact met hen opnemen.

2. Wat is het doel?

De verbindende schakel kijkt samen met jou naar wat je nodig hebt. Het doel bepaal je zelf. Dat hangt natuurlijk helemaal af van de vragen die je hebt of waar je de hulp van de verbindende schakel bij nodig hebt.

3. Hoe lang duurt het?

Ook dat is afhankelijk van de vragen die jij hebt.

4. Voor wie is het?

De verbindende schakel is er voor jou als je hulp nodig hebt bij bijvoorbeeld financiële problemen. Ook als er andere zaken zijn waar je hulp bij nodig hebt en je weet niet goed waar je moet beginnen, kan de verbindende schakel je adviseren. Zij hebben een groot netwerk!

5. Hoe ziet het contact eruit?

Je mag zelf contact opnemen met de Toegang

Overleg voordat je contact opneemt wel altijd eerst even met je klantregisseur bij Werk & Inkomen. Zo voorkomen we dat dingen langs elkaar heen gaan lopen.

De verbindende schakel ontvangt je daarna op het wijkcentrum. Samen bekijk je wat je vraag is en welke hulp je nodig hebt. De verbindende schakel stelt je vragen over je financiële situatie en op basis daarvan maken jullie samen een budgetplan. Zo krijg je een duidelijk overzicht van je financiële situatie. Als het nodig is, dan kan de Verbindende Schakel je in contact brengen met iemand van de thuisadministratie of je aanmelden voor een budgetcursus. Ook kan de verbindende schakel je helpen met het treffen van een betalingsregeling met een schuldeiser, je aanmelden bij schuldhulpverlening of bij de Toegang als je bijvoorbeeld een zorgvraag hebt voor jou of je gezin.

 

6. Een voorbeeld uit de praktijk

Wim heeft zijn hele leven voor zichzelf weten te zorgen. Ondanks dat hij geen afgeronde opleiding had en niet veel verdiende lukte het hem toch om rond te komen. Door bezuinigingen bij zijn werkgever verloor hij zijn baan en kwam hij in de WW terecht. Nadat hij de maximale periode WW had gekregen, moest hij bijstand aanvragen. In de WW-periode had hij al moeite met het betalen van zijn vaste lasten, maar het lukte hem gelukkig nog net. De hoogte van de bijstandsuitkering was echter niet genoeg, er ontstonden schulden en er werd beslag gelegd op een deel van zijn uitkering. Tijdens een gesprek met de verbindende schakel heeft Wim gekeken naar welke regelingen er allemaal waren waar hij recht op zou kunnen hebben. Hij kwam in aanmerking voor verschillende financiële tegemoetkomingen en kwijtscheldingen. De verschillende betalingsregelingen die hij had lopen, bleken ook niet te kloppen met de hoogte van het beslag. De verbindende schakel heeft dit samen met Wim allemaal uitgezocht, op een rijtje gezet en geregeld.

 


In verband met privacy hebben we dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.