Onderzoek de mogelijkheid om naar school te gaan

1. Wat is het?

Heb je vragen over onderwijs en scholing? Ben je jonger dan 27 jaar? Vraag dan een onderwijsgesprek aan met een RMC-begeleider. Dit is een medewerker van de gemeente die alles weet over opleidingen. Hij of zij kan je adviseren over welke mogelijkheden er voor je zijn op het gebied van scholing. Heb je extra begeleiding nodig om te starten met een opleiding, dan krijg je die ook.

Als je niet precies weet wat je wilt, mag je een beroepskeuze test doen. Als niet helemaal duidelijk is welk opleidingsniveau het beste bij je past, kun je ook een capaciteitentest doen.

 

2. Wat is het doel?

Een scholingsadvies dat past bij jouw mogelijkheden! Om je een beeld te geven van wat de conclusie van zo’n advies kan zijn, twee voorbeelden:

Je hebt mogelijkheden om naar school te gaan

De RMC-begeleider adviseert dan wat welke soort scholing goed bij je zou kunnen passen.

    • Bijvoorbeeld een BOL-opleiding zijn. Je gaat bij een BOL-opleiding hele dagen naar school en loopt stage bij een bedrijf als onderdeel van je opleiding. Je hebt dan mogelijk recht op studiefinanciering. De begeleider van het RMC kan je helpen met het aanmelden voor de opleiding die bij je past en het aanvragen van de studiefinanciering.
    • Het kan ook een BBL opleiding zijn. Dit is een combinatie van werken en leren. Meestal ga je een dag in de week naar school en de andere dagen werk je. Je krijgt daarvoor salaris en je hebt geen recht op studiefinanciering. De RMC-begeleider kan je ook hier helpen met de aanmelding.
    • De laatste mogelijkheid is een deeltijdopleiding met werk.

 

Je hebt op dit moment geen mogelijkheden om naar school te gaan

Dit kan verschillende oorzaken hebben. De RMC-begeleider geeft je advies over wat je wél zou kunnen doen.

3. Hoe lang duurt het?

De meeste mensen hebben 1 tot 5 gesprekken met de RMC-begeleider.

4. Voor wie is het?

Ben je jonger dan 23 jaar en heb je nog geen startkwalificatie dan meldt je klantregisseur je altijd aan voor een onderwijsgesprek. Dit staat zo in de wet, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen de kans krijgt om een startkwalificatie te behalen. Dit vergoot de kans op een goede baan.

Ben je tussen de 23 en de 27 jaar  en je wil graag weten welke mogelijkheden jij hebt op gebied van scholing, geef dat dan aan bij je klantregisseur. Je mag dan ook gebruik maken van dit gesprek. Het is dan niet verplicht.

5. Hoe ziet het contact eruit?

Je hebt een gesprek op het kantoor van de gemeente met de RMC-trajectbegeleider. Je bent aangemeld door je regisseur, zodat jullie samen kunnen bekijken welke scholingsmogelijkheden er voor je zijn. De RMC-trajectbegeleider stelt  vragen over je vooropleiding en interesses. Hij vraagt of je hebt nagedacht wat je graag zou willen en of er zaken zijn om rekening mee te houden.

Op basis van je antwoorden en ideeën maakt de trajectbegeleider een inschatting van de opties die je hebt. Hij of zij zal je ook vertellen of een bepaalde wens die je hebt realistisch is. En als je een idee hebt, dat misschien niet kan of lastig is, dan kijk je samen wat er wel kan.

Een beroepskeuzetest of capaciteitentest kunnen hier onderdeel van zijn. Je maakt deze zelf online en de resultaten bespreek je later samen.  Jullie maken hierna samen een plan A, B en C. Je gaat eerst aan de slag met plan A. Lukt dat op de een of  andere manier niet, dan zijn er nog plan B en C.

Je gaat daarna zelf aan de slag met het plan. De de klantregisseur van Werk & Inkomen kan je hierbij helpen.

6. Een voorbeeld uit de praktijk

Sandra is na het basisonderwijs naar het vmbo-kaderberoeps gerichte leerweg gegaan. Ze heeft door persoonlijke problemen hier geen diploma gehaald en is naar mbo niveau 1 gegaan. Dit diploma heeft ze gehaald. Sandra is daarna de opleiding beveiliging op mbo niveau 2 gaan doen. Deze heeft ze vroegtijdig afgebroken, omdat het uiteindelijk toch niet bij haar paste. Hierna heeft ze een uitkering aan moeten vragen en via haar klantregisseur kwam ze bij de RMC-trajectbegeleider terecht.

Tijdens het onderwijsgesprek was al snel duidelijk dat Sandra graag iets in de hulpverlening of zorg wilde gaan doen, maar dat ze ook open stond voor andere opleidingen. Om een duidelijker beeld te krijgen, heeft ze een beroepskeuzetest gedaan. Hieruit kwam naar voren dat Sandra graag mensen wil coachen, het liefst jongeren. Een opleiding in die richting op niveau 2 is er niet.

Om te kijken of Sandra toch een hoger niveau aan zou kunnen, heeft ze een capaciteitentest gedaan. Uit het capaciteitentest kwam naar voren dat Sandra niveau 3 zou moeten aankunnen. Sandra heeft zichzelf aangemeld voor de opleiding maatschappelijke zorg niveau 3. De school bepaalt of Sandra uiteindelijk mag doorstromen richting niveau 3. Haar trajectbegeleider van het RMC heeft haar geholpen met het regelen van de studiefinanciering en haar Ov-studentenkaart.

 In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.