Coaching en Counseling

1. Wat is het?

Waar ligt je eigen kracht, waar ben je goed in, maar wat staat er áltijd in de weg? Praat met een coach van Kikmaat om dieper in te gaan op waar je elke keer tegen aan loopt en dit aan te pakken. Je werkt met de coach aan meer zelfvertrouwen, zelfwaardering, je leert je eigen grenzen kennen én kunt zelf grenzen stellen.

Verschillende factoren kunnen je in je ontwikkeling afremmen. Dingen uit het verleden, je mentale gezondheid, je directe omgeving, hoe je je zelf ziet of bepaalde karaktereigenschappen. Alles kunnen je bespreken met je coach. De coach kan je met deze problemen helpen:

  • Rouw en verlies
  • Burn-out, overspannenheid en stress
  • Angstig zijn of piekeren
  • Je niet gezien voelen
  • Conflicten die elke keer terug komen, in jezelf of met een ander
  • Zinloosheid van bepaalde dingen in het leven ervaren
  • Grenzen stellen in relaties
  • Somberheid, neerslachtigheid, onvrede, gevoelens van depressie of leegte

Deze factoren kunnen ervoor zorgen dat je nog niet klaar bent voor een vaste baan. Bespreek het met je coach. Het zal in ieder geval zorgen voor wat opluchting en meer inzicht in hoe je nieuwe stappen in je leven kunt zetten. Coaching en counseling zijn twee verschillende dingen, maar ze lijken wel op elkaar. Coaching is meer voor praktische zaken. Counseling gaat dieper in op de emotionele kant. Je kunt coaching en counseling ook combineren. Overleg met je klantregisseur wat het beste bij je past.

 

2. Wat is het doel?

Je gaat aan de slag met factoren die je belemmeren in je ontwikkeling. Je krijgt inzicht en je leert om te gaan met wat je moeilijk vindt. Het helpt je om de stappen vooruit te zetten.

3. Hoe lang duurt het?

Coaching en counseling bestaan uit 6 sessies van 75 minuten. Dit is inclusief het intakegesprek

4. Voor wie is het?

Coaching en counseling kan je helpen als er bepaalde zaken in je leven zijn, waardoor je de stap naar werk niet kunt maken.

5. Hoe ziet het contact eruit?

Coaching

Je hebt deze ochtend een coachingsgesprek. We brengen eerst je huidige situatie in beeld en daarna bespreken we wat je graag wil veranderen. Zo brengen we jouw leervraag tot de kern. De coach zal, afhankelijk van het thema, de theorie uitleggen over het onderwerp en geeft ze jou praktische tips gegeven. Je gaat met deze tips in de praktijk oefenen.

 

Counseling

Je hebt deze ochtend een counselingsessie. We starten met een ontspanningsoefening. Daarna bespreken we je ervaringen vanuit de vorige bijeenkomst en je ontdekkingen van de afgelopen twee weken. Afhankelijk van je nieuwe inzichten gaan we verder met een ervaringsgerichte oefening die aansluit bij je leervraag. Deze oefening zorgt ervoor dat je fysiek aan de slag gaat en dat je zintuigen (horen, zien en voelen) worden geactiveerd. Door deze oefening ga je anders naar je leervraag kijken waardoor er een nieuwe bewustwording ontstaat. Je krijgt als het nodig is aanvullende theorie over jouw verstrikking in het familiesysteem en hoe deze van invloed is op je huidige leven ,zowel privé als op het werk. In de dagen erna laat je de oefening doorwerken in je lichaam en geest. Je krijgt evaluatievragen mee zodat je meer zicht krijgt op de patronen die je belemmeren. Hierdoor ga je andere keuzes maken waardoor je meer rust ervaart en beter gaat functioneren.

6. Een voorbeeld uit de praktijk

Coaching

Gerard is 32 jaar en heeft vaak conflicten met leidinggevenden op de werkvloer. Hij heeft ook moeite met dominante mensen. Hij heeft theorie gekregen over communicatie in het algemeen en een video over sub-assertief, assertief en agressief gedrag. Gerard herkende zichzelf in het agressieve model. Hij kreeg handvatten mee hoe hij dit anders kon gaan doen. Hij heeft dit een aantal keren geoefend ,weet nu zijn rust te bewaren en spreekt vervolgens uit waar hij behoefte aan heeft.

 

Counseling

Patricia is 23 jaar en heeft moeite haar grenzen aan te geven. Ze praat zacht en past zich voortdurend aan haar omgeving aan. Door ervaringsgerichte oefeningen ontdekte ze dat ze vanuit haar familiegeschiedenis de rol van het brave meisje op zich heeft genomen. Er was veel agressie in het gezin en om te zorgen dat het systeem niet uit elkaar viel, maakte ze zich klein en onzichtbaar. Dit was het patroon das ze nog steeds hanteerde in haar huidige leven. Na een aantal sessies ging ze zich steeds meer uitspreken naar haar omgeving wat voor haar belangrijk was. Ze durfde het grensoverschrijdend gedrag dat onlangs met een vriend had plaatsgevonden bespreekbaar te maken. Haar stem werd krachtiger en haar uitstraling werd sterker. Daarnaast is ze meer naar haar behoeftes gaan luisteren en heeft ze besloten om een opleiding te gaan volgen waar haar hart ligt.

 


In verband met privacy zijn deze praktijkvoorbeelden geanonimiseerd.