Een onderzoek om erachter te komen wat je kunt

1. Wat is het?

Je bekijkt samen met een arbeidsdeskundige wat jouw belastbaarheid is. Dat wil zeggen: je bekijkt wat je allemaal kunt op het gebied van werk, maar ook alles waar je moeite mee hebt in het dagelijkse leven. Zo veel moeite dat je niet overal aan mee kunt doen. De arbeidsdeskundige interviewt je en stelt vragen over bijvoorbeeld je (vorige) werk en je opleiding. Het kan zijn dat jij en de arbeidsdeskundige na het interview nog niet alles duidelijk hebben. Dan kan de arbeidsdeskundige aan je vragen om een gesprek te voeren met een arts of psycholoog. Dit zal hij/zij altijd in overleg met jou doen.

2. Wat is het doel?

Na het onderzoek hebben jij en je klantregisseur helder wat lastig voor je is, hoe dat komt en wat je wat je toekomstige mogelijkheden zijn op het gebied van werk. Je krijgt een advies over hoe je de stap naar werk of een activiteit kunt maken, naar wat voor een werk en voor hoeveel uren. Jij en je klantregisseur bepalen samen de vragen waarop je duidelijkheid wilt hebben.

3. Hoe lang duurt het?

Als je klantregisseur je heeft aangemeld, krijg je binnen een week een uitnodiging. Als ná het onderzoek nog een gesprek nodig is met een arts of de psycholoog die gespecialiseerd is in werk, krijg je daar apart een uitnodiging voor. In totaal duurt het maximaal 8 weken voordat je advies krijgt van de arbeidsdeskundige.

4. Voor wie is het?

Je komt in aanmerking voor dit onderzoek is als je lichamelijke of psychische klachten hebt, waardoor je niet goed mee kunt doen in het werkproces of het dagelijkse leven. In het onderzoek wordt duidelijk wat je wél kunt. Het  is Het is wel belangrijk dat je vooraf aan het onderzoek samen met je klantregisseur bedenkt op welke vragen je een antwoord wilt hebben. Denk je dat een arbeidsdeskundig onderzoek je verder kan helpen, neem dan contact op met je klantregisseur van Werk en Inkomen.

5. Hoe ziet het contact eruit?

Het gesprek met de arbeidsdeskundige duurt ongeveer een uur. Je hebt het gesprek op de Burgermeester Brokxlaan. Met de arbeidsdeskundige bespreek je:

  • Je arbeidsverleden
  • Je opleiding
  • Je dagindeling
  • Welke belemmeringen je ervaart op het gebied van werk

Je bespreekt ook hoe je je toekomst ziet en je motivatie. Aan het eind van het gesprek, bepaal je samen wat nu de volgende stap zal zijn. Het kan zijn dat veel dingen nog niet duidelijk (genoeg) zijn. De arbeidsdeskundige kan dan voorstellen dat je nog een gesprek hebt met een psycholoog of arts die gespecialiseerd zijn in werk. Het gesprek met een arts duurt ongeveer een uur. Een onderzoek bij de psycholoog een ochtend of middag. De deskundige stelt ook een verslag op van het gesprek dat je met hem/haar hebt gehad. Hierin staat het advies over jouw mogelijkheden. Deze wordt gestuurd naar jou én je klantregisseur. Jullie bespreken samen het verslag.

6. Een voorbeeld uit de praktijk

Henk is 45 jaar. Hij heeft nu vijf jaar een bijstandsuitkering. Door fysieke klachten zit Henk veel thuis. Daar baalt hij van. In het verleden heeft Henk gewerkt bij een transportbedrijf. Door een samenloop van privé- en zakelijke omstandigheden is hij van de WW uiteindelijk in de bijstand belandt. Henk is nu op het punt gekomen dat hij echt weer actief wil zijn. Het probleem is dat hij fysieke klachten heeft. Lang staan en tillen zoals in zijn vorige beroep lukt niet meer. Henk wil alleen weten wat er nog wel mogelijk is voor hem. En kan dat zelf niet goed inschatten. Na een gesprek met de arbeidsdeskundige en een bezoek aan een arts die gespecialiseerd is in werk, weet Henk nu welk soort werk én welke sector beter past bij hem, gezien zijn beperkingen. Hij heeft alles goed besproken met zijn klantregisseur bij Werk & Inkomen. Ze kunnen nu de vervolgstappen zetten om Henk weer aan de slag te krijgen.

Debbie is 32 jaar. Ze heeft in de loop der tijd veel verschillende banen gehad. Maar alles wat van korte duur. Debbie heeft bij haar klantregisseur aangegeven, dat ze vaak moe is en geen zin heeft om dingen te ondernemen. Ze heeft last van depressieve klachten door vervelende gebeurtenissen uit haar verleden. Debbie ervaart dit als een grote belemmering om weer aan de slag te gaan. Ze wil nu eindelijk meer duidelijkheid over wat nu de beste eerste stap voor haar is, op weg naar een gelukkiger werkleven. Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft Debbie de duidelijkheid opgeleverd die ze zocht. Ze weet nu welke stappen ze kan zetten, rekening houdend met haar psychische klachten.

 


Dit praktijkvoorbeeld is in verband met privacy geanonimiseerd,.